Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
Kontakt os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

7 min læsetid

Første kvartal: I krigens skygge

Den tragiske krig og de umenneskelige lidelser præger først og fremmest det ukrainske folk, men også nyhedsbilledet og markederne. Første kvartal af 2022 står i stærk kontrast til, hvordan markederne og fondene sluttede sidste år. Den vestlige verden har næsten i fællesskab reageret på krigsudbruddet og indført historisk strenge sanktioner mod Rusland. Moskva-børsen lukkede kort efter krigsudbruddet og har været lukket for handel for vestlige investorer lige siden.

Derudover har den stigende inflation for alvor påvirket stemningen blandt investorerne, efter at flere centralbanker nu signalerer højere renter og færre støttetiltag i fremtiden. Overskrifterne kan give indtryk af, at det ser helt sort ud, men der er også tegn på fremgang. Tre ud af SKAGENs fem aktiefonde klarede sig bedre end deres indekser i årets første kvartal.

SKAGEN Global

SKAGEN Global endte efter sit referenceindeks i første kvartal. Det var ikke meget overraskende at se fonden falde noget efter solide resultater i 2021. I første kvartal faldt fonden 9,78 pct. mod 3,26 pct. for referenceindekset MSCI World. Over en tiårig periode har fonden givet 10,15 pct. i årligt gennemsnitligt afkast mod 12,02 for indekset.

SKAGEN Globals tre bedste bidragsydere målt i absolutte tal var Canadian Pacific, Munic Re og Brown & Brown. Jernbaneoperatøren Canadian Pacific har både en attraktiv prissætning og udviser robusthed i et usikkert makromiljø. Det tyske forsikringsselskab Munic Re nød godt af et relativt velordnet kvartal og markedsrotationen, mens den amerikanske forsikringsmægler Brown & Brown kom ud med gode tal og gik på strandhugst i Europa gennem opkøbet af det britiske selskab Global Risk Partners.

Fondens tre værste bidragydere var Estée Lauder, Home Depot og Intuit. De to første faldt efter at have hentet overskud efter et meget godt 2021. Derudover er der en voksende frygt for pres på den disponible indkomst til forbrugerne. I tilfældet med Intuit faldt virksomheden som følge af en større markedsrotation uden virksomhedsspecifikke årsager.

SKAGEN Kon-Tiki

På grund af SKAGEN Kon-Tikis eksponering mod Rusland gav fonden et lavere afkast end indekset i februar, men i marts viste porteføljen, at den er robust og leverede et bedre afkast end sit referenceindeks. Fonden faldt 9,04 pct. i første kvartal, mod et fald på 4,91 pct. for indekset MSCI Emerging Markets. Med en horisont på ti år har 20-års jubilaren SKAGEN Kon-Tiki givet 2,86 pct. i årligt gennemsnitligt afkast mod 5,25 pct. for indekset.

I begyndelsen af ​​marts besluttede SKAGEN at udelukke russiske virksomheder fra investeringsuniverset. Moskva-børsen er nu genåbnet for handel, men udenlandske investorer er stadig pålagt restriktioner. Det betyder, at vi ikke må sælge vores aktier. SKAGEN Kon-Tikis russiske porteføljeselskaber er nedskrevet til 0, hvilket betyder, at disse poster var de største negative bidragydere i kvartalet, og at der dermed ikke længere er nogen risiko forbundet med disse porteføljeposter.

Blandt kvartalets bedste positive bidragydere finder vi virksomheder, der har nydt godt af øgede råvarepriser. I tilfældet med Turquoise Hill er det dog ikke kun de stigende kobberpriser, der har styrket virksomheden: Rio Tinto leverede et kontant bud på de resterende 49 pct. af virksomheden, de endnu ikke ejer. Kinesiske CNOOC, der beskæftiger sig med udvikling, produktion og salg af råolie og gas, bemærkede også de øgede energipriser. To nye virksomheder kom ind i porteføljen i løbet af kvartalet. Cosmax er globalt førende inden for kosmetikudvikling og -produktion, og har stærk vækst som følge af digital brandudvikling, især i Kina. Derudover har det chilenske holdingselskab Quinenco allerede bidraget positivt til porteføljen. Virksomheden giver os adgang til det stærke marked for containerfragt gennem sit ejerskab i Hapag-Loyd og blev købt med solid rabat.

SKAGEN m2

Ejendomsfonden SKAGEN m2 klarede sig relativt godt i det turbulente første kvartal. Højt inflationspres er generelt godt nyt for ejendomsbranchen, da det giver en delvis beskyttelse i form af inflationskorrigerede lejeindtægter. SKAGEN m2 har haft en relativ god start på året. I første kvartal faldt fonden 0,88 pct., mens indekset MSCI All Country World Index Real Estate faldt 3,08 pct. Alene for marts er SKAGEN m2 forbedret med 5,22 procent, hvilket er 0,37 procent bedre end indekset. Fonden har ikke været i drift i ti år endnu, men siden starten har fonden givet 7,86 pct. i årligt gennemsnitligt afkast, et godt stykke over indekset, der har givet 7,32 pct. i samme periode.

Efter et svagt 2021 ligger den brasilianske logistikoperatør LOG i toppen blandt bidragyderne i kvartalet. Højt oppe ligger også kontorvirksomheden Paramount Group, som i perioden modtog et købstilbud fra en kapitalfond. Buddet blev anset for lavt og blev afvist.

Den største negative bidragyder i kvartalet var den hollandske logistikoperatør CTP. Selskabet har en række ejendomme i Østeuropa, nær Ukraine, og investorerne solgte ud, da krigen brød ud.

Det globale ejendomsmarked er stadig lavt prissat, og forvalterne holder nøje øje med de asiatiske og europæiske markeder. Investorerne er i færd med at få øjnene op for fast ejendom som en del af porteføljen grundet stigende inflation og renter.

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus har gjort det bedre end det generelle marked hidtil i år. Fonden investerer i sine allerbedste ideer, gerne i små og mellemstore virksomheder globalt. I første kvartal steg det med 1,3 pct., mens indekset MSCI World faldt med 3,26 pct. Siden starten i 2015 har SKAGEN Focus givet et årligt gennemsnitligt afkast på 6,48 pct. mod indekset på 9,04 pct.

Invasionen af ​​Ukraine forstærkede et i forvejen højt inflationspres på markedet, og den amerikanske centralbank har formentlig seks til syv renteforhøjelser foran sig. Flere af de bedste bidragydere i kvartalet nød godt af højere råvare- og energipriser. Positionen i nikkelproducenten Vale Indonesia blev trimmet noget, da selskabet nærmede sig kursmålet. Virksomheden K + S producerer bestanddele til gødning og var en af ​​vinderne i perioden. Det koreanske forsikringsselskab DB Insurance bidrog også godt i kvartalet.

Til gengæld finder vi de to autodelsproducenter, nemlig tyske Vitesco og den franske bilinteriørproducent Faurecia i den mindre gode ende af porteføljen. Virksomhederne er tydeligt påvirket af den usikkerhed, der er forbundet med leveringer af nye biler i fremtiden.

Forvalterne købte ind i flere nye varer i løbet af kvartalet, herunder køretøjsproducenten Iveco, foruden flere virksomheder i råvaresegmentet.

SKAGEN Vekst

Som med de fleste andre fonde fik den nordisk-globale aktiefond SKAGEN Vekst en svag start på året. Efter at alle russiske aktier var udelukket fra SKAGEN Fondenes porteføljer, blev værdien af ​​tre russiske selskaber i porteføljen nedskrevet til 0 ved udgangen af ​​kvartalet. Gode ​​resultater i fondens finans- og råvareselskaber opvejede tabet fra russiske aktier.

SKAGEN Vekst opnåede et bedre afkast end indekset MSCI Nordic og MSCI AC ex. Nordic i kvartalet med et fald på 3,72 pct. mod -6,14 pct. for indekset. De seneste ti år har SKAGEN Vekst givet et årligt gennemsnitligt afkast på 7,59 pct., mens indekset har givet 10,89 pct. til sammenligning.

De bedste bidragydere til fondens afkast var alle råvarerelaterede virksomheder. Kinesiske CNOOC nød godt af øgede olie- og gaspriser og annoncerede også en række aktionærvenlige tiltag for at tilbagekøbe aktier. Energiselskabet Shell fik også vind i sejlene på grund af de høje olie- og gaspriser. Og det svenske mineselskab Boliden var også blandt vinderne på grund af øgede råvarepriser i perioden.

De største negative bidragydere var ikke overraskende de tre russiske virksomheder Sberbank, Gazprom og Segezha. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sælge aktierne.

Blandt de nye selskaber i porteføljen finder vi det nye norske olie- og gasselskab Vår Energi. Porteføljeforvalterne kan godt lide den aktionærvenlige tilgang fra virksomhedens ledelse. Selv med mere normale priser vil virksomheden kunne levere et attraktivt cash flow og solidt udbytte.

 

Læs de opdaterede kvartalsrapporter fra alle fem aktiefonde

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up