Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right
Om os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

6 min læsetid

En rød februar måned

Den humanitære katastrofe i Ukraine blev en kendsgerning på få dage i slutningen af ​​februar. Måneden vil for altid blive husket som begyndelsen på store menneskelige lidelser for befolkningen i Ukraine. Det kan virke mærkeligt at berette om udviklingen i SKAGENs fonde på denne baggrund, men vi mener, det er vigtigt at give korrekt og relevant information til vores kunder i turbulente tider.

Hård begyndelse på året

Evnen og mandatet til at lede efter undervurderede virksomheder på forskellige globale markeder er en af ​​flere fordele for en global investor som SKAGEN Fondene. Den åbenlyse ulempe er, at nogle gange er disse virksomheder på aktiemarkeder med uforudsigelig og høj risiko – det er blevet tydeligt flere gange på det russiske aktiemarked.

Både SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Vekst havde eksponering mod det russiske aktiemarked, da krigen brød ud. Da Moskva-børsen blev lukket næsten umiddelbart efter invasionen, bruger vi såkaldt Fair Value Pricing. De russiske positioner er nedskrevet til nul og vil blive solgt så hurtigt som praktisk muligt. Derudover er det en forudsætning, at vi som ansvarlige forvaltere ved, hvem køberne rent faktisk er.

Prisen på råvarer som olie og gas er skudt i vejret sammen med flere vigtige metaller. Konsekvenserne af historisk strenge sanktioner har stor indflydelse på vigtige finans- og råvaremarkeder og kan betyde nye stød på de globale aktiemarkeder. Situationen på aktie-, rente- og råvaremarkederne er stadig uklar, og vi anbefaler alle investorer ikke at foretage forhastede ændringer i deres porteføljer.

Rød februar

Alle SKAGENs aktiefonde faldt i februar, men tre ud af fem leverede afkast på niveau med eller bedre end deres benchmarkindeks. SKAGEN Focus, SKAGEN m2 og SKAGEN Vekst klarede sig relativt godt, mens det for SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki var en rød måned på flere måder.

SKAGEN Kon-Tiki

Emerging market-fonden SKAGEN Kon-Tiki oplevede, at værdien af ​​de russiske positioner nærmest faldt fra den ene dag til den anden. I slutningen af ​​måneden kom beskeden om, at SKAGEN på grund af den russiske invasion af Ukraine vil udelukke alle russiske værdipapirer i porteføljerne. Koncernbeslutningen betyder, at SKAGEN Kon-Tiki dermed sælger sine russiske selskaber, når det igen bliver muligt.

De sanktioner, som USA og EU har indført mod Rusland, har haft en umiddelbar indflydelse på forsyningen af ​​flere vigtige råvarer. Som følge heraf steg fondens positioner i kobberproducenter som Turquoise Hill og Ivanhoe Mining i februar, det samme skete hos kinesiske energiselskab CNOOC.

I løbet af februar investerede poteføljeforvalterne i chilenske Quinenco, som giver en billig eksponering mod det stærke marked for containerfragt gennem sit ejerskab i Hapag-Loyd. Derudover kom det førende kosmetikfirma Cosmax ind i porteføljen. På salgssiden finder vi VinaCapital Vietnam Opportunity Fund, som har skabt gode resultater for fonden.

SKAGEN Kon-Tiki fik i februar et afkast på -9,86 pct. mod benchmark-indekset MSCI Emerging Markets’ -3,20 pct. Det gennemsnitlige årlige afkast siden fondens begyndelse er 10,29 pct. mod 7,41 pct. for indekset.

Læs månedsrapporten (på norsk)

SKAGEN Vekst

Vores nordisk-globale fond SKAGEN Vekst blev også direkte påvirket af krigen i Ukraine gennem ejerskabet af russiske Sberbank og Gazprom. Disse to positioner er også blevet nedskrevet til nul, efter SKAGEN Fondene besluttede at udelukke alle russiske virksomheder. Samtidig har andre positioner i porteføljen udviklet sig solidt på grund af en kraftig stigning i råvarepriserne, som det kinesiske energiselskab CNOOC.

Blandt de gode bidragydere i denne måned var Wilhelm Wilhelmsen, og forvalterne købte sig også ind i energiselskabet Vår Energi, hvor de ser muligheder for godt udbytte til aktionærerne.

Forvalterteamet meddelte for nylig, at en af ​​porteføljeforvalterne i SKAGEN Vekst træder tilbage for at forvalte sin egen formue. Alexander Stensrud stopper efter 14 år i SKAGEN, mens daglig leder Søren Milo Christensen fortsætter.

I februar havde SKAGEN Vekst et negativt afkast på -3,71 pct. på linje med indekset MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic hvis afkast var -3,66 pct. Siden start ligger fonden i front med 12,60 pct. mod referenceindeksets 9,88 pct.

Læs månedsrapporten (på engelsk)

SKAGEN Global

Vores globale aktiefond SKAGEN Global formåede ikke at slå benchmark-indekset i februar. Fonden har ingen russiske selskaber i sin portefølje, men blev alligevel påvirket af uroen på aktiemarkedet og de sanktioner, der blev pålagt Rusland.

På trods af dette var der flere positive elementer i porteføljen i løbet af måneden. Den bedste bidragyder var medicinteknologivirksomheden Edwards Lifesciences. Virksomheden producerer avanceret udstyr til behandling af hjerte-kar-sygdomme. Det amerikanske softwarefirma Intuit havde en hård måned på Nasdaq-børsen og var månedens dårligste bidragyder.

I februar faldt SKAGEN Global 5,03 pct. mod 2,8 pct. for indekset MSCI World AC. Markant bedre ser det ud, hvis man kigger tilbage til fondens begyndelsen. SKAGEN Global har præsteret 13,53 pct. mod indeksets 5,74 pct.

Læs den månedlige rapport (på norsk)

SKAGEN m2

Den globale ejendomsfond SKAGEN m2 slap ikke for de negative konsekvenser af Ukraine-krisen, men var noget mindre ramt end vores øvrige aktiefonde. Fonden har ejerpositioner i flere robuste ejendomssegmenter, såsom sundheds- og pleje- og minilagersegmenterne. Positionerne i forskellige boligsegmenter er også godt positioneret til at modstå det øgede inflationspres gennem inflationskorrigerede lejeindtægter.

SKAGEN m2 fik et afkast på -2,33 pct. i februar mod -3,12 pct. for benchmarkindekset MSCI All Country World Index Real Estate IMI. På den lange bane siden start ligger fonden også lidt foran med 7,34 pct. i afkast mod referenceindeksets 6,85 pct.

Månedens bedste bidragyder var amerikanske Paramount Group, som fik et købstilbud med en budpræmie på 29 pct. Derefter fulgte den japanske Keihanshin Building, som opererer i datacentre og kontorbygninger. Det gik værre for Self Storage Group. Far East Consortium blev derudover solgt helt ud af porteføljen.

Læs månedsrapporten (på engelsk)

SKAGEN Fokus

Vores fokuserede small-/mid-cap-aktiefond SKAGEN Focus har gjort det godt indtil videre i den turbulente periode, vi har været igennem. I februar opnåede fonden et afkast på 0,45 pct., mens indekset faldt 2,80 pct. tilbage. Siden fondens start halter den dog lidt efter indeks med 6,42 pct. mod MSCI World AC's 8,66 pct.

Månedens bedste bidragyder i februar var kaliumproducenten K+S, som har de fleste af sine konkurrenter i Rusland og Ukraine. Det har ført til en kraftig stigning i prisen på kalium. Guldprisen er også steget i denne måned, hvilket har haft en god effekt på mineselskabet Endeavour Mining. Fonden modtog også et overtagelsestilbud på den amerikanske regionale bank First Horizon med en budpræmie på over 30 pct. Porteføljeforvalterne solgte varen, siden investeringen havde nået kursmålet.

I den svagere ende finder vi virksomheder som Vitesco og bildeleproducenten Faurecia, der begge var ramt af frygt for problemer i forsyningskæden på grund af krigen i Ukraine. Forvalterne reducerede deres stilling i Commerzbank efter en opskrivning af selskabet og solgte ud af japanske Aichi Bank efter en stærk udvikling for aktien.

Den brasilianske sukker- og ethanolproducent Sao Martinho er et nyt selskab i porteføljen, som ifølge forvalterne er en meget undervurderet aktie, især taget selskabets pengestrøm og indtjeningsevne i betragtning på mellemlang sigt.

Læs månedsrapporten (på engelsk)

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up