Gå til hovedindhold
Maleri af børn der leger på eng
Michael Ancher, Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen, 1887. Bildet er manipuleret og hører til Skagens Kunstmuseer.

SKAGEN er stærkt fokuseret på at levere gode risikojusterede afkast og god formuerådgivning og service til vores privat kunder i Norge og Danmark samt til vores professionelle kunder og distributører.

Investeringsforvaltning

Et svært 2018 har givet plads til fremskridt i 2019. De absolutte afkast er tocifrede for de fleste af vores aktiefonde – bl.a. har vores to største aktiefonde, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki, leveret solide afkast år til dato i forhold til deres referenceindeks. SKAGEN Global ligger derudover foran indeks på et og tre års horisont. Vi har derudover tilføjet yderligere analytisk kapacitet til at understøtte vores team af porteføljeforvaltere.

Vi er aktivt engageret i vores porteføljeselskaber for at påvirke dem i en mere bæredygtig retning, og de fremskridt, vi indtil videre har set, er opmuntrende. Vi vil rapportere mere om dette på et senere tidspunkt, men du kan allerede nu læse mere om, hvordan vi inddrager bæredygtighed i vores investeringsproces og udøver vores stemmerettigheder på aktionærmøder.

Der kan være yderligere forsinket sencyklisk volatilitet i den kommende tid - og selvfølgelig frygten for handelskrig, politisk risiko i Golfen og Brexit. Når den endelig kommer, vil det byde på både muligheder og risici. Så langt så godt.

Læs videre under videoen

Wealth Management

SKAGEN var for nylig vært for en række internationale kapitalforvaltere i Oslo [1], og der var en generel enighed om, at formueforvaltning til direkte privatkunder er præget af for lidt tillid og for mange valgmuligheder.

I SKAGEN fastholder vi, at den sikreste vej til langsigtet økonomisk sikkerhed er investering i aktive investeringsfonde. Vi ønsker at positionere os som en betroet rådgiver og udvikler vores Wealth Management-platform til at kombinere vores egne produkter med dem, vi omhyggeligt har udvalgt fra andre udbydere. I Danmark betyder det, at vi på nuværende tidspunkt tilbyder SKAGENs og Storebrands fonde, som supplerer hinanden rigtig godt.  Et centralt område er, hvordan vi bedst kan hjælpe vores kunder med at træffe de rigtige beslutninger. Vi oplever gentagne gange, at kundernes afkast er lavere end fondenes, ofte pga. uovervejede beslutninger truffet, når markederne falder. Det er et emne, som vi vil komme tilbage til igen senere på året.

I de nordiske lande er der fokus på omkostninger af finansielle produkter. Nogle enkelte udbydere har lavet nogle dristige prisjusteringer. Det minder mig om et råd, min far gav mig: "Pas på bankfolk, der kommer med gaver". Faktum er, at kunderne skal vide, hvad de betaler for.  I SKAGEN er vores omkostninger inkl. alle vores servicetjenester. Ingen skjulte gebyrer. Og vi tror på et fornuftigt variabelt honorar på en tiendedel af merafkastet. Dette skaber et godt fællesskab mellem kunderne og os. Vi gør det godt, når vores kunder gør det godt - og omvendt, som 2018 var et tydeligt bevis på.

International distribution

På det førnævnte møde med kapitalforvaltningsselskaberne i Oslo blev det at bibeholde forvaltningskapitalen beskrevet som det nye vækstområde. For de af os, der distribuerer vores produkter til professionelle investorer uden for Skandinavien – SKAGEN er stort set den eneste norske forvalter, der gør dette, er der ingen tvivl om, at det seneste år har været krævende. Store pensionskasser foretrække fortsat passive investeringsfonde, når de ønsker at nedbringe risikoen og minimere omkostninger for aktiv forvaltning - hidtil uden succes. Til trods for at den overordnede tendens har været negativ, har vi I SKAGEN set gode inflows fra investorer fra både Island og Belgien. Samtidig oplever vi en stigende interesse fra investorer, der ønsker at få adgang til SKAGENs pragmatiske og sund fornuft-tilgang værdibaserede investeringsfilosofi.

Det bliver stadig mere klart, at for at vækste kræver det både et differentieret udbud og tilstrækkelig fleksibilitet i implementeringen af ​​både filosofi og processer for at skabe afkast. Og med noteringen af vores fonde i Luxembourg i løbet af ganske kort tid er fremtiden for vores internationale distribution god. En differentieret kundebase giver god grobund for bæredygtig vækst og gode afkast.

Vi runder årets første seks måneder af i god form. Forbedrede afkast, gode tilbagemeldinger fra kunder og forbedret salg. På vores mange kundearrangementer og møder oplever vi høj tillid og loyalitet blandt vores kunder. Vi arbejder hver dag hårdt på at gøre os fortjent til dette. Finansmarkederne vil fortsat glæde og udfordre os, og vi forventer overraskelserne vil fortsætte. SKAGENs fonde giver differentieret eksponering mod undervurderede virksomheder med attraktiv prisfastsættelse.

God sommer!

 

[1] Group of Boutique Asset Managers bestående af ca. 20 kapitalforvaltningsselskaber, de fleste med specialiseret fokus og globale forretninger.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.