Gå til hovedindhold

SKAGEN Insight er en diversificeret og aktivt forvaltet portefølje. Fonden består af et nøje udvalg af selskaber, der er udsat for nogle af de mest attraktive aktivistkampagner (aktivt ejerskab) i verden. Investorernes formål med aktivt ejerskab er at få selskaberne til at forbedre sig og dermed skabe merafkast. SKAGEN Insight «skygger» de aktive ejere ved at investere i de samme selskaber, som de bedste aktivister arbejder med. Målet er at give det bedst mulige risikojusterede afkast.

Fonden passer til dig med mindst fem års investeringshorisont.

Finanstilsynets risikomærkning: Gul

Sidste rapport for fonden:

Skift visning:


Periode
Kurs
Sidst opdateret:
sidst opdateret:

Fondens referenceindeks er MSCI World Index. Perioder over 12 måneder viser gennemsnitligt årligt afkast.

Beregn afkast (i DKK)

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløb Referenceindeks ISIN
21-08-2017 189 mio. DKK 250,00 DKK MSCI World Index NO0010801558
i
*Data vedr. fonden, inkl. alle andelsklasser. Opdateres den 10. i måneden.

Tomas Johansson

Portfolio Manager
SKAGEN Insight
Geografisk distribution af investering

35,01 %

Kapitalgoder, service og transport

18,68 %

Informationsteknologi

10,40 %

Bank og finans

9,27 %

Råvarer

7,83 %

Cykliske forbrugsgoder

7,06 %

Stabile forbrugsgoder

6,55 %

Medicin

2,58 %

Forsyning

1,56 %

Likviditet

1,07 %

Real Estate

pr 28-03-2018 - 45,79 % af den totale portefølje

6,86 %

Ericsson

5,39 %

5,33 %

Eltel

5,07 %

4,62 %

AIG

4,39 %

Conduent

3,79 %

GE

3,47 %

3,45 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.