Gå til hovedindhold

SKAGEN Insight er en diversificeret og aktivt forvaltet portefølje. Fonden består af et nøje udvalg af selskaber, der er udsat for nogle af de mest attraktive aktivistkampagner (aktivt ejerskab) i verden. Investorernes formål med aktivt ejerskab er at få selskaberne til at forbedre sig og dermed skabe merafkast. SKAGEN Insight «skygger» de aktive ejere ved at investere i de samme selskaber, som de bedste aktivister arbejder med. Målet er at give det bedst mulige risikojusterede afkast.

Fonden passer til dig med mindst fem års investeringshorisont.

Finanstilsynets risikomærkning: Gul

Sidste rapport for fonden:

calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sidst opdateret:
sidst opdateret:

Fondens referenceindeks er MSCI World Index. Perioder over 12 måneder viser gennemsnitligt årligt afkast.

Beregn afkast (i DKK)

calendar_today
calendar_today
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløb Referenceindeks ISIN
21-08-2017 155 mio. DKK 250,00 DKK MSCI World Index NO0010801558
i
*Data vedr. fonden, inkl. alle andelsklasser. Opdateres den 10. i måneden.

Tomas Johansson

Portfolio Manager
SKAGEN Insight
Geografisk distribution af investering

44,98 %

Kapitalgoder, service og transport

12,15 %

Råvarer

11,04 %

Cykliske forbrugsgoder

9,09 %

Informationsteknologi

6,57 %

Stabile forbrugsgoder

5,78 %

Bank og finans

3,09 %

Communication Services

2,40 %

Likviditet

2,23 %

Medicin

1,69 %

Real Estate

0,97 %

Forsyning

pr 30-08-2019 - 50,45 % af den totale portefølje

8,61 %

6,45 %

5,94 %

5,62 %

4,80 %

4,47 %

3,76 %

3,54 %

3,52 %

Se oversikt over alle investeringer
keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.