Gå til hovedindhold

SKAGEN Insight er en diversificeret og aktivt forvaltet portefølje.

Fonden består af et udvalg af selskaber over hele verden, der er udsat for særdeles attraktive aktivistkampagner. Investorernes formål med aktivt ejerskab af disse selskaber er at få dem til at forbedre sig og dermed skabe merafkast.

SKAGEN Insight «skygger» disse aktive ejere ved at investere i de samme selskaber, som de bedste aktivister arbejder med. Målet er at give det bedst mulige risikojusterede afkast.

Fonden passer til dig med mindst fem års investeringshorisont.

Finanstilsynets risikomærkning: Gul

Seneste rapport for SKAGEN Insight:

calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sidst opdateret:
sidst opdateret:

Fondens referenceindeks er MSCI World Index. Perioder over 12 måneder viser gennemsnitligt årligt afkast.

Beregn afkast (i DKK)

calendar_today
calendar_today
Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløb Referenceindeks ISIN
21-08-2017 150 mio. DKK 250,00 DKK MSCI World Index NO0010801558
i
*Data vedr. fonden, inkl. alle andelsklasser. Opdateres den 10. i måneden.

Tomas Johansson

Portfolio Manager
SKAGEN Insight
Geografisk distribution af investering

26,29 %

Kapitalgoder, service og transport

13,69 %

Bank og finans

11,26 %

Informationsteknologi

10,60 %

Råvarer

10,58 %

Communication Services

9,23 %

Cykliske forbrugsgoder

7,08 %

Stabile forbrugsgoder

4,18 %

Forsyning

3,04 %

Likviditet

2,41 %

Medicin

1,65 %

Real Estate

pr. 31-12-2019 - 52,18 % af den totale portefølje

Se oversikt over alle investeringer
keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.