Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right
Om os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

Mange mænd siddende ved et bord.
P.S. Krøyer, Ved frokosten, 1883. Billedet er manipuleret og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Målet for SKAGENs porteføljeforvaltere er at slå det generelle marked. Forvalterne har brede investeringsmandater og investerer med overbevisning i deres bedste ideer. Deres tilgang er agil, når de udvælger selskaber, der kan skabe værdi. Desuden mener vi i SKAGEN også, at det er afgørende at engagere os i selskaberne for at kunne levere det bedst mulige risikojusterede afkast.

Investeringsfilosofi-dansk.png

AKTIV

Alle porteføljeforvaltere i SKAGEN investerer aktivt i de selskaber, de mener vil give kunderne den største værdi.

Investeringsbeslutningerne bygger på detaljerede analyser og et indgående kendskab til selskaberne, uafhængigt af om disse indgår i et indeks, eller hvor stor en andel de evt. udgør af et indeks. Vi forsøger at slå markedet over tid, og for at nå dette mål sammensætter vi porteføljer, som vil afvige fra fondenes referenceindekser.

  • Brede mandater: Brede investeringsmandater giver os friheden til at lede efter de bedste muligheder verden over. Disse uindskrænkede mandater gør os i stand til at skabe diversificerede porteføljer, både hvad angår geografi, sektor og investeringstema, for at tage hånd om risikoen for vores kunder.
  • Overbevisning: Vi investerer med overbevisning og bygger porteføljer, der består af vores bedste ideer. Vi reagerer hurtigt og resolut, når kursmålene er nået, eller hvis investeringen ikke lever op til forventningerne (eller forudsætningerne for investeringscasen), og vi flytter kapital til mere attraktive ideer for at forbedre afkastet i fondene.

VALUE

Vi investerer i selskaber, hvor aktiverne eller indtjeningspotentialet ikke er fuldt ud afspejlet i aktiekursen, og vi har en bred forståelse af værdiskabelse. Porteføljeforvalterne leder efter virksomheder med klare katalysatorer, der kan korrigere en forkert prisfastsættelse, og efter selskaber, hvor evnen til at skabe værdi over tid er undervurdereret af markedet.

  • Agilitet: Vi kigger ofte bag om de traditionelle analyseparametre for at afdække skjulte værdier i selskaberne eller finde faktorer, som kan øge værdiansættelsen fremover. En agil tilgang kan give også forvalterne mulighed for at finde selskaber, hvis indtjeningsevne eller vækstpotentiale er undervurderet af markedet.
  • Engagement: Det kan kræve både engagement og tålmodighed at udløse værdi, hvis de langsigtede resultater skal maksimeres. Vi er aktive, og vi engagerer os i vores porteføljeselskabers kernevirksomhed og i spørgsmål af både finansiel, social og ledelsesmæssig karakter. Vi bruger resultatindikatorer for at bidrage til et bæredygtigt afkast og en værdiændring over tid.

 

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up