Gå til hovedindhold
Mange mænd siddende ved et bord.
P.S. Krøyer, Ved frokosten, 1883. Billedet er manipuleret og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Vi er valuebaserede aktive investorer, som investerer i undervurderede aktier og obligationer, der har potentiale til at generere merafkast til vores kunder på langt sigt. Porteføljerne bygges grundigt op fra bunden for at sikre en god balance mellem risiko og muligt afkast - det kalder vi risikojusteret afkast.
Vi opfordrer til selvstændighed og går ofte mod strømmen. Vores porteføljeforvaltere er frie til at investere i aktier eller obligationer af høj kvalitet under hensyn til bæredygtighed og ansvarlige investeringer.

Værdibaseret

Vi leder efter undervurderede aktier eller obligationer dér, hvor vores analyse viser, at de er forkert prisfastsat af markedet - og hvor vi kan identificere tydelige triggere for at deres rigtige værdi kan realiseres.

Aktive

Vi er aktive forvaltere og sammensætter vores porteføljer uden hensynstagen til referenceindeks. Det betyder, at forvalterne kan udnytte de muligheder de opdager gennem deres grundige interne research.

Langsigtede

Det kan tage tid før værdien af en aktie eller obligation afspejles i markedskursen. Vores investeringshorisont er typisk 3 til 5 år, og vi lægger stor vægt på virksomhedernes grundlæggende kvaliteter fremfor kortsigtede modeluner eller trends. Tålmodighed er afgørende i arbejdet med at levere god og vedvarende afkast.

Mod strømmen

Via selvstændighed kan vi identificere investeringsidéer, som markedet overser eller undgår. Vores nysgerrighed stimuleres, når andre er negative og vi finder ofte værdi på usædvanlige steder. Vi er ikke bange for at være anderledes, og vi mener at dette er en vigtig faktor til at levere merafkast.

Overbevisning

Vi investerer med overbevisning og opbygger positioner i vores bedste investeringsidéer. Således optimerer vi den risikojusterede afkastprofil i vores porteføljer. Når vores analyser viser, at en investering har nået sit potentiale, sælger vi positionen. Hvis vores vurdering af en investeringsidé ændres, reallokerer vi kapitalen til andre og mere attraktive investeringsidéer.

Frie

Vi leder efter de mest attraktive investeringsmuligheder uafhængig af geografi eller branche. Vi opbygger porteføljer som er fornuftigt diversificeret mellem regioner og sektorer med målsætningen om at minimere downside og maksimere afkastmulighederne for vores kunder.

Ansvarlige investeringer

Hvorfor vælge SKAGEN?

 

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.