Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
Mange mænd siddende ved et bord.
P.S. Krøyer, Ved frokosten, 1883. Billedet er manipuleret og tilhører Skagens Kunstmuseer.

SKAGEN er en aktiv kapitalforvalter med brede investeringsmandater og en værdibaseret investeringsfilosofi. Vores porteføljeforvaltere er kontrære i deres tankegang, og de leder gerne upopulære steder for at finde selskaber, der er undervurderede, men med klart identificerbare triggere, der kan rette op på den fejlagtige prisfastsættelse.

Vi investerer med overbevisning i vores bedste ideer og tror på, at en langsigtet tilgang er nøglen til at maksimere muligheden for merafkast. Vores porteføljeforvaltere kombinerer en traditionel og fornuftig investeringsstrategi med en detaljeret risikostyring og grundige analyser af de miljø-, social- og ledelsesmæssige faktorer (ESG) for at levere bæredygtige afkast til vores kunder.

Stor frihed

Brede investeringsmandater giver os frihed til at søge efter de bedste investeringsmuligheder over hele verden. De giver os desuden mulighed for at sammensætte porteføljer, der er fornuftigt balanceret ud fra geografi, sektor og investeringstema for at minimere risikoen for tab og maksimere mulighederne for merafkast til vores kunder.

Aktiv

Vi er aktive investorer, der vælger de mest attraktive virksomheder ud fra et afkast-risiko perspektiv, helt uafhængigt af referenceindekset. Vores porteføljeforvaltere investerer ud fra bottom-up metode og anvender fundamental analyser til at vælge de bedste selskaber baseret på forvalternes detaljerede viden og egen selskabsresearch.

Værdibaseret

Vi investerer i selskaber, hvis aktiekurs ikke fuldt ud afspejler selskabets indtjening eller reelle værdi. Ud over de kvantificerbare kursmål, skal der også være klart identificerbare katalysatorer, der kan udløse selskabernes sande værdi og realisere kursmålet inden for en rimelig tid og på et acceptabelt risikoniveau.

Kontrær

Den uafhængige tilgang hjælper os med at identificere nye investeringsideer, der ellers ignoreres eller misforstås af markedet. Vores nysgerrighed vokser, når andre er negative, og vi finder ofte værdi usædvanlige steder. Vi er ikke bange for at gå imod strømmen, og vores afkastningshistorik viser, at anderledes tankegang er en vigtig drivkraft for stærke afkastresultater.

Overbevisning

Vi investerer med overbevisning og sammensætter koncentrerede porteføljer bestående af vores bedste ideer. Vi er også konsekvente, når kursmål nås, eller hvis forudsætningerne for en investeringscase ændrer sig. I de tilfælde flytter vi investeringsmidlerne til mere attraktive ideer for dermed at optimere porteføljernes risikojusterede afkast.

Langsigtet

Tålmodighed er nøglen til at levere stabile afkast, og vores investeringshorisont er typisk tre til fem år. De selskaber vi vælger er betydeligt undervurderede. Det kan derfor tage tid før selskabernes reelle værdi afspejles i en markant højere aktiekurs.

Bæredygtig

Vi mener, at det er vigtigt at investere ansvarligt for at opnå de bedst mulige risikojusterede afkast. Miljø-, social- og virksomhedsledelsesfaktorer (ESG) er fuldt integreret i vores investeringsproces for at sikre optimale investeringer, både fra et finansielt og et bæredygtigt perspektiv. Vi engagerer os med ledelserne for at tilskynde til positive forandringer i selskaberne.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer
Ved at tilmelde dig samtykker du til at vi registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.