Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
Vægmaleri af mand, der ryger cigar
SKAGEN har blandt andet valgt at ekskludere selskaber, som har mere end fem pct. af indtjeningen fra tobaksindustrien. Vilhelm Rosenstand. Af P.S. Krøyer 1886. Billedet er manipuleret og tilhører SKAGENs Kunstmuseer.

Enkelte sektorer og produkter udelukkes

Alle SKAGENs fonde følger vores fælles koncernretningslinjer for bæredygtig investering. Når forvalterne i vores fonde udvælger selskaber til porteføljerne, vurderer de altid selskabets miljø-, samfunds- og driftsprofil (ESG), før de investerer. I SKAGEN har vi også valgt helt at udelukke visse sektorer og produkter, som vi ikke mener er bæredygtige på langt sigt.

Vi udelukker således selskaber, der:

  • Har mere end 5 pct. indtjening fra tobak
  • Har mere end 25 pct. indtjening fra kulrelateret virksomhed
  • Har mere end 20 pct. indtjening fra oliesand
  • Arbejder inden for hasardspil i tilknytning til ikke-bæredygtig drift
  • Ejer ikke-bæredygtige palmeolieplantager

Her vurderer vi nemlig, at der er begrænset mulighed for at påvirke selskaberne i en mere bæredygtig retning.

Bæredygtighed er en del af investeringsbeslutningen 

Desuden arbejder vi for at gøre bæredygtighed og klimarelaterede risici og -muligheder til en integreret del af hver enkelt investeringscase. Vi træffer ikke nogen investeringsbeslutninger uden at have en klar opfattelse af, hvor bæredygtig selskabet er. Det spiller en stor rolle, hvor godt et overblik selskabet har over sine egne bæredygtige processer, når vi tager stilling til, hvor overbeviste vi er om en investering, hvor stor en position den får i porteføljen, og hvad vores vurdering af en mulig upside er.

Hvis vi fx køber os ind i et forsikringsselskab, vil vores porteføljeforvaltere vurdere risici koblet til klimaforandringer og stigende havstand. Vi vil også vurdere risici og muligheder i forbindelse med eksponering mod fossilt brændstof som fx olie og naturgas.

Positiv forandring kan tage tid

Vi ser også, at de bæredygtige faktorer ikke er symmetriske og kan påvirke en investeringscase meget forskelligt. Det kan tage tid at lave bæredygtige forbedringer, mens risikoen for en potentiel miljøkrise kan vise sig meget hurtigt. På samme måde kan effekten af samfundsmæssige forbedringer være langsigtede og overskride vores typiske investeringshorisont på tre-fem år.

Sociale problemer kan også medføre kortsigtet skade på et selskabs omdømme og på værdiansættelsen. Selskabsledelse er helt klart det bæredygtighedsspørgsmål, der kan have den største både negative og positive effekt på et selskab her og nu, og som kan resultere i et brat kursfald. Et dårligt drevet selskab, som ikke behandler minoritetsaktionærer rimeligt, bør værdiansættes lavere end et veldrevet selskab, som respekterer sine ejere.

En aktiv og engageret ejer

SKAGEN har en lang tradition for at engagere sig indgående i porteføljeselskaberne og være en – endda særdeles – aktiv ejer. Det betyder i praksis, at vi benytter os af vores stemmeret ved generalforsamlinger og går i dialog med de selskaber, vi ejer – enten gennem direkte møder, per telefon eller skriftligt. På den måde deler vi vores synspunkter og forsøger at påvirke selskaberne til at foretage ændringer inden for de områder, vi mener bør forbedres. Du kan se, hvordan vi stemmer her.

Gennem SKAGENs historie har vi altid arbejdet tæt sammen med porteføljeselskaberne. I enkelte tilfælde har vi set, at vi har haft begrænset mulighed for at påvirke i den ønskede retning, og i sådanne tilfælde har resultatet været, at vi har solgt selskabet fra.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.