Gå til hovedindhold

Vedtægterne i aktiefonden SKAGEN m2 ændres efter Finanstilsynets godkendelse den 16. juni 2017 og enstemmig godkendelse på andelsejermødet, der blev afholdt den 24. april 2017.

Fonden har skiftet referenceindeks fra MSCI ACWI Real Estate IMI til MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS. Ændringen i vedtægterne består i, at alle forekomster af MSCI ACWI Real Estate IMI i § 7 Andelsklasser, er erstattet med MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS. De opdaterede vedtægter er tilgængelige her.

Vedtægtsændringen er godkendt, men implementeringen af nyt indeks er foreløbigt udsat. Vi kommer tilbage med nyt tidspunkt. Fondens prospekt og central investorinformation vil blive opdateret og gjort tilgængelig på vores web-sider

SKAGEN tager ikke gebyr ved indløsning og opfylder derfor værdipapirfondslovens krav om gebyrfri indløsning i forbindelse med vedtægtsændringer.

Har du spørgsmål?

SKAGEN har redegjort for baggrunden for vedtægtsændringen i indkaldelsen til andelsejermødet (tilgængelig på norsk her). Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte SKAGEN Fondenes formuerådgivere på kundeservice@skagenfondene.dk eller på telefon +45 7010 4001.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.