Gå til hovedindhold

Udbyttet for året 2016 er beregnet og er fragået kursen pr. den 2. januar 2017 på obligationsfondene SKAGEN Tellus A, SKAGEN Avkastning og SKAGEN Credit EUR A. Danske investorer som ejer andele i de tre nævnte obligationsfonde pr. den 30. december 2016 vil modtage udbytte.

Investorer som har andelene placeret i depot i en bank, som har valgt at opbevare SKAGEN i VP Securities, vil modtage udbyttet kontant i danske kroner. Udbyttet forventes at tilgå investor den 6. januar 2017. Øvrige investorer vil modtage nye andele i SKAGEN Tellus A, SKAGEN Avkastning og SKAGEN Credit EUR A til en værdi, som svarer til udbyttet.

Udlodningen beskattes for skatteåret 2017.

Læs mere om beskatning af SKAGENs fonde.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.