Gå til hovedindhold

Få trækkraft bag din aktieinvesteringer

Den globale aktiefond SKAGEN Insight gør det endeligt nemt tilgængeligt, at investere side om side med de mest attraktive aktivistkampagner i verden.

Den første af sin slags
SKAGEN Insight er den første fond i verden, der bygger en portefølje på de mest attraktive aktivistkampagner i verden.

Omkostningsefffektiv og likvid
Fonden tilbyder samme eksponering som en traditionel aktivistfond, men langt mere omkostningseffektiv og likvidt.

God risikospredning
Porteføljen tilbyder en god risikospredning med hensyn til geografi, brancher og hovedaktørerne i aktivistfondene.

Tilgængelig for alle
SKAGEN Insight er den første aktivistiske fond, der er rettet mod både professionelle og private investorer. 

Læs mere på fondssiden

Fordele ved SKAGEN Insight sammenlignet med traditionelle aktivistfonde.

Illustration af et 1-tal.

Højere forventet afkast

Fonden har en målsætning om at levere højere afkast med en lavere risiko end traditionelle aktivistfonde.
Illustrasjon av et 2-tall

Lavere omkostninger

Investeringsprocessen er mindre ressourcekrævende, hvilket giver lavere omkostninger.
Illustrasjon av et 3-tall

Minimalt tegningsbeløb

Med et minimumsindskud på 250 kroner er fonden også tilgængelige for mindre private investorer.
Illustrasjon av et 4-tall

Lavere risiko

Porteføljen er balanceret med god spredning på geografi, sektorer og aktivistprincipper.

Tomas Johansson er porteføljeforvalteren bag den nye aktiefond SKAGEN Insight.

Tomas har en stor specialistviden og solid erfaring med aktivistinvestering fra den førende europæiske aktivistfond Cevian Capital. Han har desuden været en del af SKAGENS investeringsteam i mere end to år som forvalter i SKAGEN Global.

- Jeg så på nært hold, hvordan aktivisternes ideer kunne udløse store værdier, som kom alle aktionærer til gode. Men der var også ulemper ved aktivistfondene. Tanken bag SKAGEN Insight er at tage del i den værdiskalse på en smartere måde, siger Tomas.

Læs mere om Tomas Johansson

Bilde av en mann.
En fornøyd Tomas Johansson, porteføljeforvalter for det nye aksjefondet SKAGEN Insight.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.