Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right
Om os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

Private kunder

Før du investerer i SKAGEN Fondene, skal du legitimere dig ved hjælp af dit

  1. Pas eller kørekort, samt
  2. Sygesikringsbevis.

Send kopi af din legitimation sammen med tegningsblanketten til SKAGEN Fondene.

Virksomheder og institutionelle kunder

Før en ny erhvervskunde tegner beviser i SKAGEN Fondene, skal kunden legitimere sig ved hjælp af:

  • Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (ikke ældre end tre måneder) samt
  • Kopi af legitimation tilhørende tegningsberettige personer.

Såfremt person(erne) som signerer tegningsblanketten ikke fremgår som tegningsberettige personer må fuldmagt vedlægges.

Send kopi af legitimationsdokumenter sammen med tegningsblanketten til SKAGEN Fondene.

Reelle ejere (virksomheder)
Hvis du udfører tegningen for en virksomhed, må du opgive navn, fødselsdato og adresse på de personer som direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer mere end 25 procent af aktierne eller stemmerettighederne i virksomheden eller som på anden måde ejer eller kontrollerer virksomheden i sidste instans.

Før du tegner beviser i SKAGEN Fondene skal du sende dokumentation på reell(e) ejer(e) og tegningsberettigede i form af kopi af kørekort eller pas samt kopi af sygesikringsbevis.

Formålet med kundeetableringen

Formålet med kundeforholdet er at investere i SKAGEN Fondene. Kontakt 7010 4001 eller e-mail kundeservice@skagenfondene.dk såfremt formålet er et andet.

Hvorfor kundekontrol?

Som fondsforvaltningselskab er vi pålagt at gennemføre kundekontrol af alle nye kunder. Dette bliver gjort for at forebygge og afdække hvidvaskning og terrorfinansiering.

Legitimationsdokumenter og tegningsblanket skal være SKAGEN i hænde før tegningen kan gennemføres. Tag kontakt til kundeservice på 7010 4001 eller e-mail kundeservice@skagenfondene.dk, såfremt du har spørgsmål til ovennævnte. Kundeservice har åbent alle hverdage kl. 9:00 til 17:00.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up