Gå til hovedindhold


Prøv vores beregner og se det afkast vores kunder har fået.

Alle SKAGEN Fondenes løsninger er udviklet med målsætningen om at skabe det bedst mulige afkast i forhold til den risiko, som tages.

5000 DKK
250 DKK

Hvilke midler har du sparet i?

Aktiefonde

Obligationsfonde

Index

Bank

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.