Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right
Om os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

Investorrettigheder

1.   Ret til at modtage information om din investering

Som investor har du adgang til en kopi af det seneste prospekt, KIID, årsrapport og halvårsrapport på vores websider.

Den seneste nettoaktivværdi (NAV) pr. aktie af den relevante SKAGEN Fund er tilgængelig på vores websider.

Som investor skal din ret til information garanteres, og du skal underrettes om alle væsentlige ændringer af visse oplysninger i prospektet, som du fik, før du investerede, i overensstemmelse med gældende myndighedskrav.

 

2.   Ret til at indfri din investering

Investorer er berettiget til at indfri deres investering og modtage indløsningsprovenuet, der vedrører deres aktier inden for den tidsramme og underlagt de betingelser, der er beskrevet i prospekterme for SKAGEN AS' fonde.

 

3.   Stemmeret og relaterede anliggender

En investor har ret til at stemme til valgmøder og andelsejermøder om beslutninger vedrørende den relevante kapital og/eller aktieklasse deraf i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i prospektet.

Investorer skal også være berettiget til at blive behandlet rimeligt og ligeligt inden for den tidsramme og underlagt de betingelser, der er beskrevet i prospekterne for SKAGEN AS' fonde, i tilfælde af realisering af den relevante kapital eller aktieklasse, de har investeret i.

 

4.   Ret til at indgive en klage

Som investor er du berettiget til at indgive en klage uden omkostninger. Du vil finde flere oplysninger om SKAGEN AS' klagepolitik og håndtering af sådanne klager på de relevante websider. SKAGEN AS er forpligtet til at behandle alle klager, der sendes gennem virksomhedens klageløsningsprocedure.

Hvis du ikke er tilfreds med den service, du har modtaget, og ønsker at indgive en formel klage, skal du sende den direkte til SKAGEN Fondene. Du kan også sende din klage til din nationale klageorganisation eller ombudsmandstjenesten.

Investorer, som er EU/EØS-borgere, kan også indgive klager gennem Europa-Kommissionens onlinetvistbilæggelse eller indgive en klage over en udbyder af finansielle tjenesteydelser i et andet EØS-land | Europa-Kommissionen (europa.eu).

 

5.   Investorrettigheder mod SKAGEN AS og virksomhedens tjenesteudbydere

Som investor har du et retsgrundlag mod SKAGEN AS, som du er investor i, for ethvert kontraktbrud.

En investors udøvelse af disse rettigheder er fuldstændig underlagt vilkårene og betingelserne i de relevante fondsdokumenter og/eller lovene, hvorfra disse rettigheder hidrører.

En investor har et lovpligtigt retsgrundlag til at forfølge depositaren, som er blevet udpeget af SKAGEN AS med hensyn til

(i) ethvert tab af et aktiv, som opbevares hos en sådan depositar eller nogen af dennes repræsentanter, eller (ii) eventuelle andre tab, der er forårsaget af en sådan depositars uagtsomme eller bevidste undladelse af at opfylde sine forpligtelser på rette måde under gældende lov, forudsat at dette ikke fører til ulige behandling af investorer i SKAGEN AS' fonde.

 

Generelt

Alle, der ønsker flere oplysninger om den strategi, der følges til udøvelse af stemmeretter i SKAGEN AS, politikken for interessekonflikter og den bedste udøvelsespolitik, kan finde disse på websiden indsæt link

 

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up