Gå til hovedindhold

Du kan handle SKAGEN-fondsandele i din netbank eller gennem din bankrådgiver

  • Du handler til børskursen på NASDAQ Copenhagen, og SKAGEN-beviserne placeres i depot i dit pengeinstitut
  • Du modtager afregning fra dit pengeinstitut og kan følge udviklingen i dine SKAGEN-investeringer i din netbank og via 'Min side' på www.skagenfondene.dk.

Mange pengeinstitutter har tilsluttet sig afvikling af handel via VP Securities i Danmark (tidligere kendt som Værdipapircentralen). For dig som kunde betyder det, at afviklingen af din handel foregår på samme vilkår som danske investeringsforeninger.

Indre værdi

Oversigt over SKAGENs samarbejdspartnere

Læs mere om beskatningsreglerne

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.