Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right
Om os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

Herunder finder du retningslinjerne for brugen af skagenfondene.dk:

 • SKAGEN AS (SKAGEN) ejer alle rettigheder til skagenfondene.dk og alt indhold på hjemmesiden medmindre andet er angivet.
 • Hjemmesiden indeholder varemærker og logoer, der er ejet af SKAGEN. Ingen tilladelse gives i forbindelse med anvendelsen af sådanne varemærker og logoer.
 • Det er tilladt at henvise til indholdet på hjemmesiden så længe det ikke er forbundet med kommercielle formål.
 • Materialet på dette websted skal ikke betragtes som, hverken investeringsmæssig, juridisk, eller skattemæssig rådgivning og må ikke træde i stedet for den rådgivning, der tilbydes af SKAGENs kunderådgivere. Investorer, som træffer deres investeringsbeslutninger på baggrund af oplysninger på dette websted, er eneansvarlige for disse beslutninger.
 • Ingen af de oplysninger, som optræder på dette websted, skal betragtes som et tilbud om at købe eller sælge fonde, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.
 • Alle oplysninger på hjemmesiden er udelukkende rettet mod investorer hjemmehørende i de lande, hvor fondene har markedsføringstilladelse. Disse lande er angivet i fondenes prospekter.
 • SKAGEN stræber efter at sikre, at alle oplysninger på webstedet er korrekte, men kan ikke udelukke muligheden for fejl eller mangler. Sådanne fejl og mangler kan ikke gøres gældende som grundlag for et erstatningsansvar.
 • SKAGEN kan ændre informationerne på hjemmesiden uden varsel.
 • Denne hjemmeside kan indeholde links til hjemmesider, der drives af tredjeparter. Ansvaret for disse hjemmesider hviler ikke på SKAGEN og kan være underlagt separate betingelser.
 • SKAGEN forbeholder sig ret til at opdatere disse retningslinjer uden varsel.
 • Enhver tvist, der måtte opstå mellem SKAGEN og brugere af SKAGENs hjemmeside er underlagt norsk lov med Stavanger byret som aftalt værneting.

Personlige oplysninger og cookies

Kontakt SKAGEN på telefon +7010 4001 eller e-mail kundeservice@skagenfondene.dk, hvis du har spørgsmål, der vedrører brugen af webstedet.

Juli 2020.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up