Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right
Om os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

Personlige oplysninger er oplysninger eller information, som kan knyttes til dig som person, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og personnummer.

Persondataforordningen (GDPR) og lovgivningen om behandling af personlige oplysninger regulerer SKAGENs adgang til behandling af personoplysninger. Derudover har markedsføringsloven og loven om elektronisk kommunikation relevante regler.

Behandling af personlige oplysninger kræver retsgrundlag og vil typisk være baseret på lovbestemt pligt, aftale, legitim interesse eller samtykke.

 

Personlige oplysninger om kunder

Hvad registrerer SKAGEN og hvorfor?

For, at du kan være kunde hos SKAGEN, kræves det ved lov at indsamle og behandle visse typer personlige oplysninger. Dette gælder f.eks. navn, personnummer, adresse, bankkontonummer og information vedrørende værgeforhold, dispositionsret, skatteforhold og hvidvaskning af penge.

Det primære formål med SKAGENs behandling af personlige oplysninger på kunder er at opfylde kundeforholdet, herunder at give den bedst mulige rådgivning, opfølgning og kommunikation.

SKAGEN har en legitim interesse i at sende markedsførings-e-mails til deres kunder, og gør det i form af nyhedsbreve, information om relevante produkter og tjenester samt invitationer til inspirationsmøder og andre relevante arrangementer. Du kan til enhver tid framelde dig dette. Alle e-mails med sådant indhold har en afmeldingsfunktion, som du nemt kan bruge, eller du kan kontakte personvernombud@skagenfondene.no.

Vi sporer, hvordan vores e-mailudsendelser håndteres af dig som modtager. Vi ser på, hvor ofte du åbner mails fra os, samt hvilke emner du er interesseret i. Vi gør dette for at være mere relevant, når vi kommunikerer med dig. Du kan afmelde dig dette ved at kontakte personvernombud@skagenfondene.no


Hvor hentes oplysningerne fra?

SKAGEN indhenter typisk oplysningerne direkte fra dig. Nogle gange får vi oplysningerne fra andre kilder. Det kan være både offentlige og private institutioner. Vi informerer dig, når vi indhenter oplysninger om dig, medmindre dette er påkrævet ved lov, hvis varslet er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskelig, eller hvis vi ved, at du allerede er klar over, at vi indhenter disse oplysninger.

 

Kundeprofiler

I SKAGEN bruger vi lejlighedsvis personprofiler for at tilpasse vores tilbud til dig. Dette er en mængde af oplysninger, som vi har modtaget fra dig. Såsom navn, adresse, alder, køn og andre oplysninger, samt hvilke produkter og tjenester du bruger, adfærdsmæssige data og trafikinformation. Når vi bruger profilering i vores markedsføring, informerer vi dig om det. Du kan afmelde dig dette ved at kontakte personvernombud@skagenfondene.no. 


Lydoptagelse af telefonopkald og opbevaring af anden kundekommunikation

Når SKAGEN yder investeringstjenester til eksisterende eller potentielle kunder, er vi forpligtet til at lave lydoptagelser af alle telefonopkald og dokumentere anden kundekommunikation, som e-mail og chat. Samtalerne gemmes i fem år. Vi informerer dig altid, når vi optager telefonsamtaler.

Levering af personlige oplysninger til kunder

Internt i koncernen

SKAGEN er en del af Storebrand-koncernen. Internt i Storebrand-koncernen har vi et fælles kunderegister, der er tilgængeligt for alle koncernselskaberne. Formålet med dette koncernkunderegister er at give vores kunder den bedst mulige service samt information og tilbud om produkter og tjenester, vi tilbyder.

For at dine personlige oplysninger og andre oplysninger vedrørende dit kundeforhold i SKAGEN skal kunne bruges i markedsføringsformål af de andre selskaber i koncernen, kræver det dit samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

 

Ved mistanke om kriminelle handlinger

SKAGEN er forpligtet til at behandle personlige oplysninger for at forbygge, afklare, opklare og beskæftige sig med hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, svig og andre lovovertrædelser. Oplysningerne bliver indhentet fra og overdraget til andre banker og pengeinstitutter, politiet og andre offentlige myndigheder. SKAGEN skal anmelde mistænkelige oplysninger og transaktioner til ØKOKRIM.


Personlige oplysninger om andre end kunder

SKAGEN behandler personlige oplysninger om dem, der modtager vores nyhedsbrev, invitationer til møder og andre markedsføringsudsendelser. Alle sådanne udsendelser indeholder en let tilgængelig afmeldingsfunktion, og afmeldingen kan også ske ved at sende en anmodning til personvernombud@skagenfondene.no

SKAGEN sporer, hvordan sådanne e-mailudsendelser håndteres af dig som modtager. Vi ser på, hvor ofte du åbner samt hvilke emner du er interesseret i. Vi gør dette for at være mere relevant, når vi kommunikerer med dig. Du kan afmelde dig dette ved at kontakte personvernombud@skagenfondene.no

Vi registrerer også personlige oplysninger relateret til besøgende på SKAGENs hjemmesider og sociale medier. Nærmere oplysninger om dette finder du under "Hvad sker der, når du besøger SKAGEN digitalt?"

Hvis du tilmelder dig et informationsmøde eller lignende arrangementer hos SKAGEN, registrerer vi dine kontaktdetaljer og anvender disse til at sende remindere via e-mail i forkant samt til at følge op med relevant materiale i efterkant.

 

Persondataansvarlig

Den persondataansvarlige er den, der bestemmer formålet med behandling af personlige oplysninger. I SKAGEN er det administrerende direktør, Tim Warrington, der er persondataansvarlig.


Databehandler

SKAGEN har indgået aftaler med leverandører om databehandling relateret til forvaltning og løbende drift, blandt andet med andre selskaber i Storebrand-koncernen. Egne databehandlingsaftaler regulerer alle personlige oplysninger som deles med vores leverandører. Vores leverandører kan ikke bruge oplysningerne til andre formål end det de er indhentet til og er underlagt har tavshedspligt. SKAGEN bruger ikke databehandlere uden for EU / EØS.

 

Dine rettigheder

Alle registrerede har lovbestemte rettigheder knyttet til deres personlige oplysninger. Dette indeholder ret til oplysninger, indsigt, rettelse, sletning, dataoverførsel og begrænset behandling samt retten til at modsætte sig behandling og for at protestere mod automatiserede individuelle afgørelser, herunder profilering. Sådanne anmodninger skal sendes til personvernombud@skagenfondene.no, og SKAGEN er forpligtet til at besvare disse inden for 30 dage.

 

Nedenfor finder du information om dine vigtigste rettigheder.

 

Indsigt

Du har bl.a. ret til at få indsigt i de personlige oplysninger, vi har registreret om dig og formålet, herunder hvor vi har fået oplysningerne fra, hvor længe det forventes at oplysningerne vil blive gemt samt rettigheder og klagemuligheder du har.  

 

Rettelse

Det er vigtigt, at de oplysninger, vi har om dig, er korrekte. Du kan kræve, at vi retter eller supplerer oplysninger om dig, hvis de er utilstrækkelige eller forkerte.

 

Sletning

SKAGEN sletter personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, de blev indhentet til. Det betyder, at så længe du har en aftale med os, gemmer vi de nødvendige oplysninger om dig. Ved aftaleforholdets afslutning gemmer vi oplysningerne, indtil lovbestemte opbevaringsfrister ophører.

Du kan også gøre krav på sletning, f.eks. hvis du trækker et samtykke tilbage.

 

Indvendinger

Du har ret til at kræve begrænset opbevaring af dine personlige oplysninger. I visse situationer har du ret til at gøre indsigelse mod opbevaringen af ​​personlige oplysninger. Du kan også protestere mod automatiserede individuelle afgørelser relateret til dig, såsom profilering.

 

Dataoverførsel

Du har ret til at få de personlige oplysninger, som vi har på dig overført til en anden databehandler i et maskinlæsbart format. SKAGEN kan have lovbestemt pligt til fortsat at opbevare disse personlige oplysninger i en vis periode.

 

Hvad sker der, når du besøger SKAGEN digitalt?

Når du besøger vores hjemmeside www.skagenfondene.dk eller SKAGENs profiler på sociale medier, som Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn sætter du digitale spor.

De eksterne sociale medier har deres egne regler for behandling af dine personlige oplysninger, som du accepterer ved at acceptere deres brugsbetingelser. Dette kan ikke SKAGEN påvirke.

Hvis du bruger vores websider uden at slå for cookiefunktionen fra i din browser, accepterer du SKAGENs brug af cookies.

 

Brug af cookies og webanalyse

Cookies er små datafiler, der gemmer oplysninger om, hvordan du benytter en internetside. Oplysningerne gemmes i den browser, du bruger, dvs. lokalt hos dig. Cookies er små datafiler som gør det muligt at genkende din browser og dermed gemme information om, hvordan du bruger en hjemmeside. Cookies gemmes på din mobiltelefoncomputer til de udløber eller du sletter dem. udover cookies bruger vi små såkaldte tracking pixel fra tredjepart. 

 

Hvilke oplysninger bliver registreret?

På www.skagenfondene.dk registrerer vi følgende oplysninger om dig:

 • Din position, ved hjælp af IP-adresse, positionsdata eller lignende
 • Dine elektroniske spor, som hvilke sider du besøger og hvilke produkter du bestiller
 • Tekniske oplysninger om din browser og dit operativsystem

 

Hvorfor bruger vi cookies?

SKAGEN bruger cookies på deres hjemmesider til at:

 • Optimere hjemmesiden tekniske funktionalitet, brugeroplevelse og indhold
 • Gør det nemt for kunderne at logge ind og forblive logget ind på vores kundeportal
 • Genkende besøg fra tilbagevendende brugere
 • Analysere og lære af din adfærd, så vi kan tilpasse indholdet og gøre det så relevant for dig
 • Lade dig udføre dine opgaver hurtigere

Du kan opleve at se annoncer fra os på andre hjemmesider, baseret på sider du har besøgt på skagenfondene.dk samt hvilke produkter du har købt. Dette kan også kombineres med information om dit øvrige kundeforhold hos os. Til dette formål bruger vi tracking pixel som er udstedt af tredjepart og som derudover har teknologi til at ramme dig på flere af dine digitale enheder.

Vi bruger Google Analytics, Google Ads, Bing Ads, Hotjar, Linkedin Marketing Solutions, Twitter Ads, Facebook Business Manager og FMAdserving til kampagneoptimalisering og trafikanalyse på skagenfondene.dk og tilhørende hjemmesider.


Sådan undgår du cookies

På SKAGENs hjemmeside er indstillingen "Tillad alle cookies" tændt. Hvis du ikke vil tillade, at cookies gemmes på din computer, skal du slå funktionen fra i browseren. Bemærk, dette kan medføre, at du mister nogle funktioner på både SKAGENs hjemmeside og andre hjemmesider.

Du kan slette cookies ved at følge instruktionerne for at slette cookies i din browsers egen hjemmeside. Det kan fx være

 • Microsoft Internet Explorer
 • Firefox
 • Google Chrome
 • Safari

Hvis du vil tillade cookies, men samtidig vide, hvad SKAGEN gemmer, kan du relativt nemt gøre dette med et tillæg til din browser. Et andet, meget brugt alternativ, kan findes på www.ghostery.com.

 

Brug af analyseværktøjer

SKAGEN bruger Google Analytics til analyse på vores hjemmeside og relaterede hjemmesider. Du kan deaktivere brugen af Google Analytics her.

 

SKAGEN bruger Apsis til at spore, hvordan du håndterer e-mails fra SKAGEN. Du kan afmelde dig dette via linket i e-mailen eller via personvernombud@skagenfondene.no.

Databeskyttelsesansvarlige

SKAGEN har udpeget en dataansvarlig, som bl.a. har til opgave at hjælpe dig som kunde. Har du spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger eller ønsker du at udøve dine rettigheder som registreret hos SKAGEN, kan du kontakt personvernombud@skagenfondene.no.


Datatilsynet

Datatilsynet overvåger, hvordan virksomheder behandler personlige oplysninger, og håndterer klager fra personer, der mener, at de har været udsat for brud på lovgivningen om privatlivets fred. Det norske Datatilsynet er den ledende tilsynsmyndighed for SKAGENs aktiviteter i EU og EØS. På Datatilsynets hjemmesider kan du læse mere om kravene til behandling af persondata, og om hvordan man klager.

Stavanger, 20. november 2019

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up